Elektrische auto’s in opkomst?

De gemeente Rotterdam wil elektrisch vervoer gaan stimuleren. Als er meer bussen, vrachtwagens en auto’s op elektriciteit zullen gaan rijden zal dit minder geluidsoverlast en een schonere lucht opleveren.

Voordelen van elektrisch rijden

Als men bijvoorbeeld in de binnenstad voor een verkeerslicht of zebra staat te wachten wordt men “vergeven” door uitlaatgassen van optrekkend autoverkeer. Bezoek bijvoorbeeld maar eens het kruispunt Straatweg/ Kleiweg dan wordt direct duidelijk wat wij bedoelen. De stank en het lawaai doen de rest. Heel ongezond en milieuverontreinigend. Elektrisch verkeer heeft deze nadelen niet. De gemeente Rotterdam wil daarom het elektrisch vervoer gaan stimuleren, door het vereenvoudigen van de subsidieregelingen hiervoor. Ook zal de mogelijkheid worden geboden om een oplaadpunt op eigen terrein of straat te maken. Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, zal men ook hiervoor subsidie kunnen aanvragen. De gemeente zal na een jaar – steekproefsgewijs – bekijken, of de subsidie rechtmatig werd verkregen.

Meer informatie? Bezoek: www.rotterdam.nl/elektrischrijden

Binnen Rotterdam zien wij van autosloop Rotterdam steeds meer oplaadpunten voor de elektrische auto verschijnen. Op diverse parkeerplaatsen zijn oplaadpunten geplaatst waaraan je steeds vaker elektrische auto’s ziet gekoppeld om “op te laden”. Een mooie ontwikkeling, waarvan wij hopen dat deze toekomstbestendig is gezien de vele vandalen welke Rotterdam regelmatig ’teisteren’. Maar, laten wij in dit stadium vooral optimistisch blijven: wij zijn voorstander van deze goede ontwikkeling!

Comments are closed.

---