Knooppunt Terbregseplein Rotterdam nr. 1 Filelijst….

Knooppunt Terbregseplein op de A20 blijft nog steeds de twijfelachtige eer behouden als nummer 1 in de top 50 lijst van grootste files te staan. Vorige jaren was de A50 bij Ewijk, richting Oss de kampioen, maar door verbreding van het stuk weg bij de Waalbrug werd het fileprobleem hier met zeker 50% verminderd. Ook het gereedkomen van de Tweede Coentunnel zorgde voor minder overlast door meer verspreiding van de verkeersdrukte.

Filevermindering door weg verbeteringen

Hoewel de meeste files door ingrijpende weg verbetering met ruim 8% werden verminderd in het afgelopen jaar zag men toch een bepaalde kentering ontstaan in vergelijk tot de jaren 2011 en 2012. Ook blijken uit de cijfers van de Verkeersinformatiedienst (VID) dat er zich weer nieuwe knelpunten aandienen, omdat door verbreding van gedeelten van wegen de knelpunten worden verplaatst . Ook bezuinigingen op wegwerkzaamheden schijnen hier een grote rol in te spelen

Nieuw ‘knelpunt’

Zo is de A28 bij knooppunt Rijnsweert de laatste tijd gedurende de avondspits richting Utrecht zo’n knelpunt geworden, dat de verkeersstroom niet meer aan kan. Ook door het weer terugvallen op oude gewoonten door automobilisten schijnt het ontstaan van files weer in de hand te werken. In Rotterdam wordt het plan geopperd om met minister Schultz van Verkeer en Infrastructuur om de tafel te gaan zitten om verschillende oplossingen te bespreken, daar Rotterdam het grootste zorgenkindje in deze problemen schijnt te zijn. Bron: Metro.

Wij van Autosloop Rotterdam spreken natuurlijk ook uit eigen ervaring. In onze beleving blijft het Kleinpolderplein tot voorbij het Schieplein een ware crime om te passeren. Het is vaak een hele toestand om van A naar B te komen op de ring Rotterdam. En door onze sloopauto ophaaldienst zijn wij natuurlijk doorlopend op de weg te vinden…

Comments are closed.

---