APK Keuring voor auto’s

Een artikel over de APK keuring mag op 123autos.nl natuurlijk niet ontbreken. De APK keuringsplicht is bedoeld om de verkeersveiligheid op het Nederlandse en Europese wegennet te vergroten. In het verleden was de APK met name bedoeld voor alleen de veiligheid maar de laatste jaren speelt ook het milieu een steeds grotere rol in de APK controle. In algemene zin is een APK keuring, voluit de Algemene Periodieke Keuring, een regelmatig terugkerende controle voor motorvoertuigen. De frequentie van deze keuring alsook de kosten daarvan hangen van veel zaken af. In dit bericht gaan we eens kijken naar de APK eisen.

APK keuringsplicht voor auto’s

Vrijwel alle auto’s die op het Nederlandse en Europese wegennet rijden hebben een APK keuringsplicht. De frequentie waarin een auto moeten worden gekeurd hangt af van een aantal zaken. Zo dienen benzine en elektromotor aangedreven auto’s na vier jaar elke twee jaar te worden gekeurd. Na deze vier jaar dient dit jaarlijks te gebeuren. Diesel en LPG aangedreven auto’s moeten de eerste keer na drie jaar worden gechecked en daarna geldt een jaarlijkse APK-PLICHT. De APK geldt voor alle voertuigen met drie wielen. De enige auto’s die niet hoeven te worden gekeurd zijn auto’s van voor 1960. Deze voertuigen zijn dus vrijgesteld van de APK.

Ontwikkelingen op het gebied van de APK

Op dit moment hoeven motoren, caravans en aanhangers niet APK gekeurd te worden. Vanzelfsprekend dienen campers wel te worden gecontroleerd. Vanwege de steeds strengere Europese regels op het gebied van milieu is de verwachting dat dit in de toekomst gaat veranderen. Immers, ook motorfietsen en andere voertuigen hebben een invloed op het milieu en de verkeersveiligheid. Mocht jij een motorfiets hebben dan kun je verwachten dat deze tegen 2016 op moet voor een APK check.

APK vervaldatum achterhalen

Het achterhalen van de APK vervaldatum is relatief eenvoudig. De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) houdt goed bij wat de vervaldata van de APK is. Dit kunnen zij doen via het kentekenregister dat zij bijhouden. Voordat een APK afloopt stuurt het RDW altijd een brief naar de bezitter van het voertuig om deze op de hoogte te stellen van het aflopen van de APK. Overigens is het ook mogelijk om zelf te bekijken wat de Apk vervaldatum van een specifiek voertuig is. Dit kan men doen door het kenteken te zoeken en dit vervolgens na te trekken in de RDW kenteken database. Naast de technische achtergrond van een auto is het op die manier ook mogelijk om de vervaldatum van de APK te achterhalen.

Comments are closed.

---