Oldtimer stallen of . .

Met ingang van dit jaar is de vrijstellingsleeftijd van oldtimers ‘definitief’ naar 40 jaar gegaan, alhoewel de stichting Autobelangen voornemens is de Staat juridisch te laten wijzen op het feit dat de maatregel gebaseerd is op foutieve informatie.

Legio liefhebbers van zgn. ‘youngtimers’ die in een overgangsregeling vallen of hun auto naar een stalling of zelfs het buitenland laten verdwijnen, worden afgeschilderd als milieudelinquenten. maar is dat de werkelijkheid ?

Volgens milieuridders en de subsidieregelingen van de overheid dient men bij voorkeur minimaal iedere 5 jaar een nieuwe auto, met de laatste uitstoot technologie, aan te schaffen.
We gaan hier echter voorbij aan het duurzaamheid beginsel.
Het produceren van een nieuwe auto kost evenveel energie en dus uitstoot als de auto tijdens zijn gemiddelde levensduur verbruikt !
En volgens een onderzoek van van de Norwegian University of Science and Technology is de totale uitstoot van broeikasgassen, gedurende de volledige levenscyclus, van een elektrische auto niet of nauwelijks minder dan bij een auto met verbrandingsmotor.

Een elektrische motor is weliswaar efficiënter dan een verbrandingsmotor, maar er is wel een grote, zware, kostbare en levensduur beperkende accu nodig om de energie te leveren. De energiekosten van de batterij, de elektronica, de verwarming/koeling die er mee gepaard gaat en de kostbare grondstoffen, worden nooit meegerekend als de voordelen van de elektrische auto wordt opgesomd.

Het rijden in een auto die een hoge levensduur heeft, zoals de befaamde Volkswagen en Mercedes diesels, en dat 30 tot 40 jaar volhouden, blijkt dan ineens een heel milieubewuste ‘keuze’ te zijn.
Voor conventionele dieselmotoren zou het zelfs mogelijk te zijn om vrijwel CO2 neutraal te rijden door te kiezen voor 2e generatie plantaardige olie als brandstof.
Als dan ook nog de energieleveranciers, uit kostenoverwegingen, besluiten om gascentrales te sluiten, om daar kolencentrales voor in de plaats te gaan gebruiken, blijken deze duurzame ‘oudjes’ uiteindelijk de meest milieuvriendelijke motorvoertuigen.

Niet stallen dus, rijden met die klassiekers

Comments are closed.

---