Alcohol Slot programma

Drankgebruik in het verkeer komt duizenden mensen duur te staan. De meesten kiezen er dan ook voor om voor langere tijd af te zien van hun rijbewijs, om op die manier niet te hoeven deelnemen aan het verplichte “alcohol-slotprogramma”. Bij ongeveer 6000 automobilisten, die voor de keuze werden gesteld om voor langere tijd hun rijbewijs in te leveren of aan het alcohol-slotprogramma deel te nemen kiezen er meer dan de helft voor de eerste optie. Dit houdt dus in, dat zij dan voor onbepaalde tijd hun rijbewijs kwijt zijn, aldus gegevens bekend bij het CBR.

Met alcohol op achter het stuur is nooit een goed idee…

De weigering om aan het programma deel te nemen heeft vaak een financiële oorzaak. Sommigen willen ook eerst de uitspraak van de rechter afwachten, alvorens een beslissing te nemen. Binnen 5 jaar kunnen de verbalisanten terugkomen op hun besluit en alsnog voor het programma kiezen, zodat hun rijbewijs niet langer ingevorderd blijft. Zo kunnen ze leren om alcohol en verkeer te scheiden, hetgeen belangrijk is voor het deelnemen aan de verkeersveiligheid.

Wat is het Alcohol-slotprogramma

Het alcohol-slotprogramma behelst een cursus en een twee jaar lang alcoholslot in de auto, waardoor het vehikel alleen start als een nuchter persoon achter het stuur zit. De kosten van dit totale programma komt op de lieve som van 4000 euro. Daar komen dan ook nog de kosten van de strafrechtelijke boete bij. Bezint eer ge begint dus…

Bron: Metro

Gepubliceerd door Autosloop Rotterdam. 

Meer informatie over onze diensten?

  • Wij halen gratis uw sloopauto op van huis!
  • U ontvangt een hoge prijs voor uw sloopauto
  • Contante uitbetaling!
  • Direct een vrijwaringsbewijs!
  • Altijd dezelfde dag aanwezig indien gewenst
  • Onze chauffeur betaalt uit en overhandigt het vrijwaringsbewijs
  • Directe afmelding bij de RDW

Woon u in Rotterdam en vindt u het lastig zelf uw sloopauto naar een autosloperij te laten transporteren; niet nodig, wij komen gewoon uw sloopauto ophalen. Ook al staat deze bij een garage of geparkeerd elders, dit doet er niet toe.

Bel ons voor een passende offerte, of bezoek onze homepage voor meer informatie: Autosloperij Rotterdam

BEL 0657 18 27 92

Comments are closed.

---