Graffiti langs autowegen

Je kent het vast wel; je rijdt ergens op de snelweg, vooral ook op de ring Rotterdam bijvoorbeeld en je oog valt op een echt originele muurschildering of graffiti – zoals b.v. de zwart/ groene afro-afbeelding wanneer je de ring Rotterdam opdraait, komende vanuit het Europoort gebied, ter hoogte van Ridderkerk. Je gaat wat langzamer rijden om de graffiti even iets meer aandacht te kunnen schenken.. Komt dit de verkeersveiligheid ten goede? Lees het onderstaande artikel dan maar eens…

Graffiti & Verkeersveiligheid

Volgens deskundigen is het volkomen zinloos om de verkeersveiligheid d.m.v. dure verkeersborden, of markeringsstrepen te kunnen vergroten. Gedragsbeïnvloeding door originele afbeeldingen, borden of foto’s schijnt nu het toverwoord te zijn…

Snelheid verminderen met graffiti

Originele tekeningen zoals graffiti op de weg kunnen aantoonbaar de snelheid van autobestuurders met 10% doen verminderen aldus Goudappel Coffeng. Het adviesburo voor de mobiliteit denkt dit nu door proeven, gericht op gedragsbeïnvloeding, te kunnen bewijzen.

In Sint Maartendijk werd een levens groot bord geplaatst met een 3D-tekening met het woord “SLOW” er op. Een soortgelijk effect werd eerder al gehaald in de gemeente Woudenberg. Daar werd een hinkelpad getekend op de weg binnen de bebouwde kom. Automobilisten gingen hierdoor gemiddeld 3 kilometer langzamer rijden. “We wilden weten hoe we op een nieuwe en goedkope manier het gedrag van automobilisten gunstig konden beïnvloeden” Ook een groot bord op de weg met de afbeelding van ogen maant de automobilist tot waakzamer rijden. Volgens de adviseur zijn de grenzen bereikt van wat we in Nederland met extra infrastructuur kunnen bereiken wat betreft verkeersveiligheid. “Het is nu zaak om in tijden van kleinere budgetten ons te richten op gedragsbeïnvloeding.” Ook andere experimenten, zoals het tekenen van kindervoetjes en het vrolijk kleuren van betonnen bollen in de buurt van scholen schijnen de verkeersveiligheid te vergroten. Al de genoemde proeven hadden het gewenste effect, aldus het buro

Bron: Metro

Verrassende uitkomst

Was dit wat je verwacht had tijdens de intro van het artikel? Waarschijnlijk niet. De tekening/ graffiti moet dus wel echt iets te bieden hebben, of een bepaald signaal afgeven, wil men langzamer gaan rijden.. Muren langs de snelweg vol kalken met kris-kras teksten is dus niet de bedoeling graffiti artiesten van Nederland!

Dit artikel is mede tot stand gekomen door autosloperij Rotterdam

Sloopauto ophalen? Bel ons of neem contact op via ons contact formulier!

  • Gratis sloopauto ophalen
  • Hoge prijzen sloopauto!
  • Direct vrijwaringsbewijs!
  • Of bel 0657 18 27 92

Comments are closed.

---